Andské společenství: částečně (ne)fungující spolek horských národů

Andské společenství: částečně (ne)fungující spolek horských národů

Andské společenství, španělsky Comunidad Andina, je po Mercosuru druhým nejvýznamnějším fungujícím obchodním blokem v Latinské Americe. V současnosti jsou jeho členy Bolívie, Ekvádor, Kolumbie a Peru.

Andské společenství bylo založeno takzvanou Kartagenskou dohodou v roce 1969 a až do roku 1996 bylo označováno jako Andská skupina (Grupo Andino) nebo Andský pakt (Pacto Andino). Původním členem bylo kromě současných čtyř zemí také Chile, které však z paktu vystoupilo v roce 1976 kvůli přílišné uzavřenosti trhů ostatních zemí. K bloku se v roce 1973 připojila Venezuela a byla jeho členem až do roku 2006, kdy ze sdružení vystoupila jednak proto, že Peru a Kolumbie samostatně vyjednávaly dohodu o volném obchodu s USA, ale také proto, že Venezuela se ucházela o přijetí do Mercosuru, jehož pravidla členství v jiném sdružení zemí volného obchodu nedovolují.

Hlavními orgány Andské komunity jsou Prezidentská rada, Parlament a Sekretariát. Prezidentská rada, složená z hlav členských států, je nejvyšším orgánem Andského společenství a schází se obvykle jednou ročně. Andský parlament se sídlem v Bogotě má poradní hlas a je v něm pět zastupitelů z každé členské země, celkem tedy 20 zástupců volených na pět let. Sekretariát, který má sídlo v Limě, je výkonným orgánem společenství, který má na starosti každodenní chod Andské komunity.

Pro běžného občana je asi nejviditelnějším přínosem to, že od roku 2005 mezi zeměmi Andské komunity není k překročení hranic třeba cestovní pas. Teoreticky má stačit pouze obdoba našeho občanského průkazu, ale ani toto nefunguje ve všech případech. Ekvádor například vyžaduje od občanů Kolumbie kromě průkazu také výpis z rejstříku trestů.

Zatímco Mercosur lze v současnosti považovat za nekompletní nebo neúplnou celní unii, v Andské komunitě se nepodařilo vytvořit ani skutečnou zónu volného obchodu. Kromě toho Peru a Kolumbie vyjednaly samostatně své dohody o volném obchodu s USA a EU, což se nelíbí Ekvádoru a Bolívii. Poslední dvě jmenované země jsou zároveň členy socialistické Bolívarovská aliance. Ekonomicky a politicky je blok rozdělen a budoucnost Andské komunity je přinejmenším nejistá.

Odkazy:
Oficiální stránky Andské komunity
Přínos regionální integrace v andském regionu (Bakalářská práce, Zuzana Čížková, Masarykova univerzita)

About the Author

Ondřej Juřík je zakladatel serveru Latinská Amerika Dnes. V Latinské Americe strávil 2 roky. Jeden rok z toho cestou z Chile do Texasu na motorce pro rozváženi pizzy.