Unasur: Jihoamerické společenství à la Evropská unie

Unasur: Jihoamerické společenství à la Evropská unie

Unie jihoamerických národů (španělsky Unión de Naciones Suramericanas), zkráceně Unasur, je sdružením států zemí Jižní Ameriky, které se do určité míry inspiruje Evropskou unií. Stejně jako EU má Unasur ambiciózní cíle, ale na rozdíl od EU je Unasur alespoň prozatím víceméně virtuální a bezzubou organizací. Cílem Unasuru je politická, ekonomická, sociální a kulturní integrace kontinentu.

Unasur navazuje na regionální sdružení jakými jsou  Andského společenství a Mercosuru a v budoucnu by měl (alespoň podle některých politiků) převzít jejich roli.

Logo Unie jihoamerických národů

Logo Unie jihoamerických národů

Formovat sdružení všech jihoamerických národů se prezidenti všech zemí kontinentu dohodli na zasedání v Cuzcu v roce 2004. Idea byla v následujících letech rozpracována a zakládající dohoda byla podepsána v roce 2008 v brazilském hlavním městě Brasília. Aby dohoda vstoupila v platnost musí ji ratifikovat alespoň devět členských států. Přestože dohoda zatím nevstoupila v platnost (do léta 2010 dohodu ratifikovalo šest zemí), organizace funguje a alespoň politicky je brána na vědomí a vyjadřuje se k regionálním tématům, snaží se urovnávat konflikty mezi svými členy (naposledy například mezi Kolumbií a Venezuelou) a organizovat humanitární pomoc po přírodních katastrofách (Haiti, Chile).

Unasur je inspirován EU, ale v mnohém se liší. Na rozdíl od EU Unasur nepřebírá pravomoci jednotlivých zemí a jedná pouze na základě absolutního souhlasu všech členů. Předsednictví Unasuru funguje na rotační bázi (zatím sdružení předsedaly Chile, Ekvádor a od srpna bude předsedat Guyana). Sídlo Unie by mělo být v ekvádorském Quitu a parlament v bolivijské Cochabambě. Jak parlament, tak sídlo Unasuru existují zatím pouze na rýsovacím prkně. Není jasné, jakou roli bude parlament mít (poradní ?) a kvůli neexistenci sídla bude první generální sekretář organizace (bývalý prezident Argentiny Nestor Kirchner) pravděpodobně úřadovat z Buenos Aires.

Některé země Unasuru se dohodly na založení Banky jihu (španělsky Banco del Sur), která má podle jedněch podporovat integraci kontinentu (Lula), podle jiných bojovat proti imperialismu USA (Chavéz) a v budoucnu by banka mohla mít na starosti i zavedení společné měny. Poslední cíl se však zdá být v nejbližších deseti letech naprosto nereálný. Samotná existence banky je kvůli politizaci kritizována řadou ekonomů a státy s pravicovou vládou jako Peru, Chile a Kolumbie nejsou jejími členy.

Mezi největší propagátory Unasuru patří Brazílie, která je občas kritizována za to, že Unasur se stane nástrojem pro to, aby největší země kontinentu získala v Jižní Americe větší vliv. Přestože žádná z institucí Unasuru není v Brazílii, nelze pochybovat o tom, že Brazílie má na pozadí značný vliv na vývoj a dění organizace.

V rámci integrace zaznamenala v posledních letech Jižní Amerika určité úspěchy. K cestování v rámci kontinentu nepotřebují občané zemí Jižní Ameriky víza, téměř byla dokončena mezioceánská dálnice spojující Brazílii a Peru a Unasur se postavil proti státní převratům v Bolívii a Hondurasu. Ne tak úspěšné jsou například existující celní unie a přechod hranic mezi mnoha zeměmi a přísná celní kontrola pohybu zboží stále připomíná hranice mezi východem a západem Evropy na počátku devadesátých let.

Unasur je možná budoucností kontinentu, ale sázet na jeho úspěch bych si netroufl.  Země kontinentu mají mnohdy značně odlišné představy o svém vývoji. Menší a více homogenní bloky jako Mercosur a Andské společenství nefungují velmi dobře, a tak je otázkou, jak může fungovat blok, který zahrnuje všechny země kontinentu, kde se sousední země obviňují ze špionáže (Peru x Chile, Kolumbie x Venezuela) a ani otázka hranice není pro mnoho zemí definitivně uzavřena (Bolívie, Peru, Argentina). Společná měna a převod některých pravomocí na nadnárodní organizaci jako Unasur, tak jak to je například v EU, se zatím jeví jako naprosto nereálné.

Odkazy:
Oficiální stránka Unasuru
Diplomová práce ve které Eliška Záleská porovnává Unasur a EU

About the Author

Ondřej Juřík je zakladatel serveru Latinská Amerika Dnes. V Latinské Americe strávil 2 roky. Jeden rok z toho cestou z Chile do Texasu na motorce pro rozváženi pizzy.