200 let Mexika a Chile

200 let Mexika a Chile

V uplynulém týdnu oslavily dvě země 200 let od nezávislosti. Slavilo se v Mexiku a Chile. Narozeniny oslavily oba národy ve stejný týden, součástí obou oslav byla obří vojenská přehlídka a magická projekce na prezidentský palác. Oslavy vypadaly podobně, ale každodenní život v obou zemích je dosti rozdílný.

Jak je již v Latinské Americe zvykem slaví se nezávislost s předstihem. Skutečnou nezávislost před dvěma sty lety totiž nezískalo ani Mexiko, ani Chile. V Mexiku v roce 1810 Miguel Hidalgo vedl neúspěšnou revoluci chudých indiánů a míšenců proti španělské elitě. V Chile byla ve stejném roce vytvořena první vláda nezávislá na Španělsku. Trvalou nezávislost na monarchii získalo Mexiko až v roce 1821 a Chile v roce 1818, i když jih země ovládali royalisté až do roku 1826.

Zatímco cesta k nezávislosti obou zemí byla podobná, současná realita se značně liší. Mexiko ovládá válka mezi drogovými kartely, která si vyžádala již téměř třicet tisíc obětí. Minulý týden například ve městě Purepero dal výpověď celý policejní sbor, protože práce byla již příliš nebezpečná. V hraničním městě Juarez se kvůli obavám z násilí poprvé v historii nezávislost veřejně neslavila. O stavu země možná něco vypovídá i to, že památník k oslavám dvoustého výročí nebude dokončen dřív než koncem příštího roku. Jak řekl jeden mexický humorista:“Mexiko je příliš zaneprázdněno přikrášlováním historie a představováním si zářivé budoucnosti než aby myslelo na současnost.”

Naprosto rozdílná realita se žije v Chile. Přestože zemi na jaře postihlo obrovské zemětřesení nejsou následky téměř nikde vidět. V zemi sice existuje chudoba, ale procentuálně je na nejnižší úrovni v rámci Latinské Ameriky. Pouliční kriminalita je srovnatelná s Českou republikou a například korupce je zde pravděpodobně na nižší úrovni než u nás. Pinochetova diktatura se zdá být velmi vzdálenou minulostí a Chile se na jaře jako první země Latinské Ameriky stala členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Samozřejmě ne vše je v Chile ideální. Existuje zde propastný rozdíl mezi bohatými a chudými a problematickou je také otázka mapučských indiánů, kterým nezávislost Chile mnoho dobrého nepřinesla. Indiány připravil chilský stát o území, která Španělé nikdy nedobyli a jejich ekonomická a sociální situace je až dodnes velmi špatná. Pozitiva však rozhodně mají navrch a Chilané jsou na svou roli lídra v rámci Latinské Ameriky náležitě hrdí.

V době prvního výkřiku k nezávislosti bylo Mexiko možná nejdůležitější částí španělského impéria, zatímco Chile nemělo ani statut místokrálovství. Dvě stě let od prvního výkřiku k nezávislosti je vše jinak. Jinak to nepochybně bude i za dalších dvě století.

Odkazy na oficiální stránky oslav:

About the Author

Ondřej Juřík je zakladatel serveru Latinská Amerika Dnes. V Latinské Americe strávil 2 roky. Jeden rok z toho cestou z Chile do Texasu na motorce pro rozváženi pizzy.