Podmínky užití

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů, copyrightu a moderaci diskusních příspěvků se týká serveru latinskaamerikadnes.cz (dále LA Dnes).

Ochrana osobních údajů

LA Dnes neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne LA Dnesu tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získaná v případě, kdy se osoba dobrovolně účastní průzkumu, přihlašuje se k odběru informací, účastní se hlasování a přihlašuje se do diskuzních for. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

LA Dnes si rezervuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří například: měření návštěvnosti jednotlivých sekci, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy.

Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data která dobrovolně poskytnou do diskuzních for nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a LA Dnes za toto nemůže nést a neponese žádnou zodpovědnost.

Uživatelé by si také měli být vědomí skutečnosti, že některé informace nich mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operaci našich serverů (např. IP adresa) a také při použití takzvaných “cookies”. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a příslušná webová stránka podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ji již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například lépe zaměřovat reklamní kampaně. Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Jestliže si uživatel nepřeje používat cookies, většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies, nicméně některé naše stránky nemusí bez povolených cookies fungovat korektně.

Na uživatelovu žádost LA Dnes podnikne veškeré finančně přiměřeně kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Toto prohlášení nabývá účinnosti dne 22. ledna 2010. LA Dnes si vyhrazuje právo kdykoliv změnit svoji politiku související s ochranou citlivých dát, poté co na svých webových stránkách informuje uživatele o nových podmínkách.

Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu LA Dnes je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách LA Dnes a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Moderace diskusní příspěvků

LA Dnes si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli příspěvek. Zejména takový, který bude porušovat platné zákony ČR nebo dobré jméno LA Dnes. Typickým příkladem odstraněných příspěvků jsou rasistické výroky, adresná nepodložená obvinění, reklama, odkazy na pornografické nebo jinak nevhodné webové stránky.

About the Author

Ondřej Juřík je zakladatel serveru Latinská Amerika Dnes. V Latinské Americe strávil 2 roky. Jeden rok z toho cestou z Chile do Texasu na motorce pro rozváženi pizzy.